Slowakei(SLK)

30.07.2009  •  
Kosice(SLK) - Vrbov(SLK)


Kosice - Kosicka Bela

Gut ausgebaute Strasse, aber wenig Verkehr - so hat man es gerne

2 / 7